Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR-BAŞLANGIÇ

Yeni Yıla girerken okuyabileceğiniz bakış açınızı değiştirecek kitaplar
Devlet-Platon
Devletin nasıl olması gerektiğini tasvir eden eserde Platonun hocası Socrates’in konuşmaları yer almaktadır. Ütopya daha sonra bir çok felsefenin de temel belirleyicisi olmuştur. Platon bu kitapta devleti üç ana sınıfa ayırmaktadır. -Çalışanlar (İşçiler, çiftçiler, zanaatkarlar) -Bekçiler (Askerler) -Filozof yöneticilerPlaton’a göre her sınıfın bir erdemi vardır. İşçi sınıfının erdemi kanaatkar olmak, bekçi sınıfının erdemi cesaret ve yöneticilerin erdemi ise bilgeliktir.

Emile Durchaim – İntihar
Daha önceki yazılarımda ayrıntılı olarak içeriğine değinmiş olduğum kitap sosyolojinin temel eserlerinden biridir. İntiharın kişisel sebeplerinden çok toplumsal nedenlere bağlı olduğunu ortaya koyar.
John LOCK – İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme
John Lock bu eserinde bilginin ne olduğunu, onun kurucu öğelerini bunlar arasındaki bağıntıları, bu bağıntılar sonucu oluşan bilginin niteliğini , bilginin nesnesinin doğru ifa…

KARAR VERMEK- MAKİNG DECİSİONS

Karar verme sistemimiz çok özelleşmiş ve gelişmiştir. Nasıl karar verdiğimizi bilmek ,karar verirken doğru seçimler yapmamızı kolaylaştıracaktır. Duygularımızı denetlemeyi öğrendiğimizde kararlarımız daha mantıklı ve faydalı sonuçlar doğuracaktır. Karar verme iki şekilde gerçekleşebilir.
1-İlk belirleyici alışkanlıklarımızdır, alışkanlıklarımız günlük hayatta rutin şekilde yaptığımız davranışlarımızın toplamını oluşturur.Bunları yapmak için ekstra karar verme çabası gerekmez. Yapmak artık kolaylaşmıştır.
2-Her zaman karşılaşmadığımız ve seçenekler arasında kaldığımız durumlarda mevcuttur. Burada genetik yapımız, sosyo-kültürel çevremiz ve ihtiyaçlarımız devreye girecektir Bu ihtiyaçlar maddi ya da manevi olabilir. Bir etkinlik beyinde dopamin salgılamasına yol açarsa zevk duyarız.  Zevk duydukça da bu etkinliği tekrar etmek isteriz. Satın alma kararlarımızı bir işe başlama hevesimizi bu nedenler ortaya çıkarır.
Adam Smith'in talep kavramını ortaya atması ile bir çok bilim adamı d…

GÖĞÜ DELEN ADAM- Erich Scheurmann

Göğü Delen AdamPapalagi denince beyazlar ya da yabancılar anlaşılır. Aynı zamanda göğü delen adam.
Samoa'ya ilk misyoner bir yelkenli ile gelmişti.Yerliler bu beyaz yelkenliği ufukta bir delik olarak gördüler, beyaz adamın içinden çıkıp kendilerine geldiği bir delik. o , göğü delip gelmişti.


Avrupalı insanların giyinme tarzlarını  Papalagiler kendilerini sıkı sıkıya sarmalayan örtülerle bedenlerini kapatıyor diyerek betimleyen  Samoa'lı yerli insanlara Avrupalı insanı şu şekilde anlatıyor ; Buradaki insanlar taştan kutularda yaşıyor.Bu kutular doğadan uzak, gürültü ve kargaşa içeren bulutlardan yoksun kentleri meydana getiriyor. Yuvarlak Metal dediği para için ise beyaz adamın gerçek tanrısı diyor. Parası olmayan insanların değersiz olduğunu ve parası olan insanlara hizmet etmek zorunda olduğunu tarımla uğraşanların ise kendini şanslı hissetmesi gerekirken şehirde yaşayan zenginlere neden imrendiğini anlayamadığını belirtiyor. Bu insanların hepsinin bir mesleği var ama sadece…

HOW TO MOVE TO TURKEY

Despite, empoyment is so high, interest rates so low and dolar and euro price so high you want live in Turkey you must know that. Immovable property in our country and the granting of limited right of residence does not give a direct residence permit.
Depending on your purpose of stay in Turkey you may be able to apply. Study you can get a residence.
You need special permission from the Ministry of the interior for this.90 days in 180 days with a visa in Turkey. There is a ban on entry and fines the reason for the expiration. You will receive a referance number on the day you apply to the embassy with the company's activity certificate trade registry gazette, visa form , one phograph, orginal and photocopy of passport after they will send code your company needs apply online. 
A child born in Turkey is not a Turkish citizen . To be a Turkish citizien you have to be from a Turkish mother or father.

Foreigners who marry with Turkish citizen may apply for entry to Turkish citizenship t…

ŞEMA TERAPİSİ

Şema Terapisi


Şema Terapisi, değiştirilmesi zor çocukluk yıllarından bugüne kadar gelmiş olan davranışların tanımlanıp değiştirilmesine yardımcı olur.İlk kullanılmaya başladığı dönemlerde kronik hale gelmiş kişilik bozukluklarını tedavi için kullanılmaktaydı. Bunlar Boderline ve narsist kişilik bozukluğudur. Fakat günümüzde kronik depresyon, yeme alışkanlığı bozuklukları, çift çalışmaları, madde bağımlılığı gibi sorunlara da çözüm bulabilen bir psikoterapi biçimi haline geldi.


Şema terapide ; Temel ihtiyaçlar dikkate alınarak kişinin şema çözümü yapılır.


Bu temel ihtiyaçlar ,
-Güvenli Bağlanma İhtiyacı ,Emniyet, istikrar, empati duygularının paylaşımı, kabul edilme ve onaylanma ihtiyacı.
-Yetkinlik ve olumlu kendilik ihtiyacı, kendi kendine karar alabilme, kendini yeterli hissetme ihtiyacı.
-Kendini İfade etme ihtiyacı, Bu ihtiyacın yerine giderilememesi sonucunda kendimizden vazgeçerek başkalarının ihtiyaçlarını daha çok önemser hale gelebiliriz.
-Spontanlık ve oyun ihtiyacı, eksikl…

ALTIN HESABI

Bu sıralar küçük yatırımcılar paralarını yatırabilecekleri alternatif kanallar aramaktalar. En çok sorulan sorulardan biri altın hesabı nasıl bir hesaptır sorusuna cevap vermenin bir çok kişinin içini rahatlatacağına inanıyorum.


Altın Hesabı bankaların TL alarak gram halinde hesapta para biriktirmeye yarayan bir birikim aracı, sizin altınlarınızı fiziki olarak götürüp aynı gram üzerinden değerini hesaplayan eksperlerin bulunduğu banka şubeleri de mevcut ( bunu şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz) fakat genellikle küçük şubelerde ekspertiz bulunmadığından paranızı TL olarak götürüp gram altın alabiliyorsunuz.


Altının gramının alım ve satımı internet bankacılığı aracı ile de yapılabiliyor. Altının yükseleceğini düşünenler için güzel bir yatırım aracı tabi altın her zaman uzun vadede getiri sağlar. Kısa vadede zarar etmenizde olası. Sarraflara götürdüğünüz altının işçilik ve benzeri kesintilerle alım satımı arasında 10- 15 arasında değer kaybı olabiliyor bankalarda bu değer kaybı 0.5-TL i…

MOD TERAPİSİ - Diğer Yollardan Gitmek

İnsanların belirli dönmelerde başlarına gelen olaylardan etkilenmeleri ve hayatlarını bu olayların etkisi ile devam ettirmeleri doğal bir sonuçtur.Fakat bu olayların etkilerini hayatının sonuna kadar aynı alışkanlıklarla devam ettirmek zorunda olmadıklarının bilincinde olmaları gerekir. İstemediğiniz , rahatsız olduğunuz bir davranışı değiştirmek onu tanımlayarak gerçekleştirilebilir. Kitapta iki bölüme ayrılan Çocuk Modları ve yetişkin Modları kendinizi keşfetmeniz ve etkilendiğiniz şeylerin farkına varmanızı sağlıyor.

Çocuk Modları: Çocuk modlarında algılama ve davranışlar sıklıkla çocukçadır. Çok kuvvetli ve yoğun duygular yaşıyorsak ve bunlar sadece içinde bulunulan durumla açıklanamıyorsa, çocuk modları aktiftir. Bu sıklıkla yakınlık veya otonomi gibi temel ihtiyaçlar karşılanmadığında olur. Çocuk modları üçe ayrılır bunlar; İncinmiş çocuk modu, Kızgın çocuk modu ve mutlu çocuk modudur.
Ebeveyn Modları ise; Uyum bozucu ebeveyn modları başarı, duygular ve ilişkiler hakkında abartı…

KİMLİĞİN İNŞASI

SOSYOLİZASYON (SOSYALLEŞME - TOPLUMSALLAŞMA)

Sahip olduğumuz genler belli oranlarda boy uzunluğumuzu , göz rengimizi, zeka seviyemizi belirler. Fakat bütün bunların yalnızca kalıtımın belirlediğini söyleyemeyiz. Genetik mirası çevreden ayrı tutmalıyız. Yaşanılan çevrede en az genetik miras kadar önemlidir. Genler ilk başta ağır basıyor gibi görünse de etkileşim olmadan biz bunun etkisini göremeyiz. Bu etkileşim de ancak çevrede gerçekleşir.
Bazı araştırmacılar da çocukların sosyoekonomik çevresinin , zekanın üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Genetiğin çocukların zekasına etkisi ile ilgili 7 yaşındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, yoksul ailelerin ikiz çocuklarının IQ seviyerindeki farklılaşmaların , zengin ailelerin ikiz çocuklarından daha fazla farklılaştığını göstermektedir. Kargaşa ve istikrarsızlığın olduğu ortamlarda çocukların genetik potansiyelleri , gelişme imkanı bulamamaktadır.Buna karşın zengin aileler , çocukların daha iyi nörolojik gelişimi…

FEMİNİZM ÜZERİNE

Birçok insanın uzak durmayı tercih ettiği birçoklarının da yaşam felsefesi haline getirdiği feminizm hakkında az bilinenlere biraz değinmekte fayda olduğunu düşünmekteyim.

Feministler toplumsal eşitliğin önemi konusunda hemfikir olmalarına rağmen, bunu kullanma biçimleri konusunda ayrılmaktadırlar.Bunları üç ana başlıkta ayırdığımızda
1-Liberal Feminizm 2-Sosyalist Feminizm  3-Radikal Feminizm olarak karşımıza çıkacaktır.
Liberal Feminizm,Bireylerin kendi becerilerini geliştirmekte ve ilgilerini sürdürmede özgür olmalarının gerektiği klasik liberal içerisinde oluşmaktadır.Liberal Feminizm, toplumumuzun temel işleyişini kabul etmekte ve kısmen eşit haklar yasa değişikliğine geçiş yolu ile kadınların hak ve olanaklarını genişletmek için uğraşmaktadır.Liberal feministler, tüm kadınlar için üreme özgürlüğünü de desteklemektedirler. Bir toplumsal kurum olarak aileye saygı duymaktadırlar ancak çalışanlar aile bireyleri için geniş ölçüde anne baba izni ve çocuk bakımlarına ilişkin isteklerde…

CHİOS- SAKIZ ADASINDAN ELİMİZDE KALANLAR

Merhaba bu yazımda size yanı başımızdaki Yunanista'nın sempatik adalarından birinini daha yani Sakız Adasını tanıtacağım,Gelir gelmez hiç bir şeyi atlamadan sizinle paylaşmak istedim.

Yunan Adalarına bayram tatillerinde gitmeyi tercih ediyorum.Hem sakin hem de tertemiz adalarda 3-4 gün bile dinlenmenize yeterli oluyor.

Bir dönem Osmanlı hakimiyetinde olan ada 1912 yılında Yunanistan'a geçmiş.Bu yüzden burada Türk mutfağından oldukça fazla örnek görmeniz mümkün , bunlardan en ünlüsü Sakız Adasını adını aldığı damla sakızı, kahve, baklava, dolma. Sakıza Mastika deniyor. Oradan aldığım kahvenin tadına gelir gelmez baktım.Çok lezetli ve taze bir kahveyi 2 Euroya satın alabilirsiniz(100gr).Damla Sakınzınında aşağıda sağdaki kutusu 2 euro dan satın alabilirsiniz. Damla sakızı ile sakızlı muhallebiyi denedim gerçekten leziz oluyor.

Sakız Adasında Sakız yetiştirelen bölgeleri görmek istiyorsanız.Adanın güneyini ziyaret etmeniz gerekir.Ve buradaki en popüler ve en güzel fotoğrafları ç…

ÇİN'E YOLCULUK

Merhaba, Bu yazımda size anlatmakta gecikmiş olduğum bir seyahatimden bahsedeceğim. Mart ayında Çin'in Pekin şehrine gitme şansını yakaladım.Aranızda Çin'e gitmeyi düşünenler varsa yararı olacağına düşünüyorum. Öncelikle Çin'de hoşunuza gitmeyecek bazı özellikten bahsetmeliyim.Çin'de Facebook Twitter vb. uygulamalar yasak, telefonu elinden düşüremeyenlerdenseniz bundan pek hoşlanmayacağınız kesin.Pekin çok gelişmiş bir şehir olduğundan her yer de alışverişi merkezi var.Ve bu alışveriş merkezleri düşündüğünüz kadar ucuz değil. Turistik bazı alışveriş merkezlerinde pazarlık yapmanız gerekebilir hatta bu konuda yeterince başarılı olursanız 1200 yuanlık bir malı 600 yuan'a alabilirsiniz.Ciddi fiyat farklılıkları karşınıza çıkabilir.

Hello ,in this article I will talk about my delayed a trip to China .I went to Beijing in China in March.if somebody want go tı china I think would be of interest . First, ı want talk about you will not like some of the features in China..…

İTALYA'YA GİDİP GÖRMEDİM DEMEMENİZ GEREKEN YERLER

İTALYA'DA DOĞAYI BULMAK İSTERSENİZ

Geçtiğimiz hafta yaptığım İtalya gezisinden biraz bahsetmek istedim. Gitmek isteyenlere gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki vize işlemlerinde ya da pasaport kontrolünde öncesinden farklı bir uygulama ile karşılaşmadım. İtalya'da bildiğiniz üzere bir çok müze ve tarihi yer mevcut ben bunların en yoğun olduğu şehirlerden biri olan Roma'da bir hafta geçirdim ve çok keyif aldım. Ben size aşıklar çeşmesinden ya da colezyum'dan bahsetmek istemiyorum buralar zaten çok bilinen ve görülmesi gereken yerler .Gidilmesi gereken hiç kimseden duymadığım ve şans eseri gitme fırsatı bulduğum yerlerden bir tanesi Villa Ada . Villa Ada bir bölümünün Mısır elçiliğinde bulunuyor.Diğer yani büyük olan kısmı halka açık ve gerçekten doğa harikası bir yer. Ağaçlarla bezenmiş alanın içinde göller mevcut ve ormanlık alanda insanlar spor yapıyorlar.Burada spor aletleri mevcut ve insanı gerçekten spor yapmaya teşvik ediyor. Gölün kenarında bulunan alanda bir ko…

OHAL DURUMUNDA VİZE ÇIKAR MI? SEYEHATÇİLERE NOTLAR

Dün itibari ile ülkemizde üç ay süre ile OHAL ilan edildi. Bugün Başbakan yardımcısı Kurtulmuş OHAL in 1 ay ya da 45 gün içinde kaldırılacağını belirtti. Fakat dışarı çıkma yapağı gibi bir uygulamanın yapılmayacağını  söyledi. Ama yurtdışında tatil yapmayı planlayan bir çok kişi işlemlerin nasıl gerçekleşeceği konusunda kaygılı. Bu yüzden yurtdışına çıkacak Bordo Pasaportlular için hangi önlemleri almak gerektiğini paylaşmak istedim.
Öncelikle bende önümüzde ayın başında İtalya Seyahatim için vize başvurusunda bulunmuştum. Evraklarımı salı günü teslim ettim. Bugün vizemin onaylandığı bilgisini aldım. Vize konusunda sıkıntı yaşamadım kısacası , fakat çalıştığım kurum havaalanındaki yoğun güvenlik kontrolleri nedeni ile sigorta dökümümü yolculuk sırasında yanıma almam gerektiği şeklinde beni uyardı. Ve uçuşlardan yaklaşık 4 saat önce havaalanında bulunmayı önerdi. Bu süre hem iç hem dış uçuşlar için geçerli, kapıda vize işlemleri içinde durum farklı değil (Gemi turları vb. için ). Hava …

SATRANÇ HAKKINDA - STEFAN ZWEİG

SATRANÇ HAKKINDA - STEFAN ZWEİG

CHESS STORY BY STEFAN ZWEİG ( Schach novelle )Newyork'tan Buenos Aires'e yapılan yolculuk sırasında geçen hikaye , bir grup yolcunun Satranç şampiyonu olan Czentovic'in gemide olduğunu fark ettikleri zaman  ona karşı başarı elde etme için duydukları dayanılmaz istekle başlıyor. Czentovic ilk oyunda rakibini yeniyor fakat ikinci oyunda başka bir yolcunun müdahalesi ile oyun berabere bitiyor. Herkes bu yolcunun kim olduğunu ve bunu nasıl başardığını merak ederlerken, onun çekingen tavırları ve hiç kimse ile birebir bir satranç maçına girmemiş olduğunu söylemesi şaşkınlıklarını arttırıyor. Onu yeni bir oyuna davet etmek için yanına giden hikaye anlatıcısı , ikna için bir sohbet havası yaratıyor. Dr B adındaki bu esrarengiz kişi aslen bir avukat olduğunu , Gestapo tarafından bir otel odasında normal sıradan olmayan tekniklerle işkence uygulanırken , bir gün bekleme odasında bir ceketin cebinde satranç kitabı bulmasını, öncellikle duyduğu hüznü …

POKEBALL BULMA

POKE TOPU BULMA

Pokemon Topları
Merhaba, pokemon go oyununda bir süre sonra poke topu bitiyor, bu yüzden pokemonları alamıyorsunuz. Birçok sitede pokestop'a gidin bulursunuz diye açıklama yapmışlar ama nasıl yakalandığını yazmamışlar. Pokestop'a ortadaki diski döndürdüğünüz takdirde 3 adet poketop'a sahip oluyorsunuz. Bana sağ olsun arkadaşlar öğretti umarım size de yardımcı olabilmişimdir.


ANKARA'DAN SIKILANLAR İÇİN ALTERNATİFLER-1

ANKARA'DAN SIKILANLAR İÇİN ALTERNATİFLER-1

DOĞA HARİKASI YEDİGÖLLER ( WONDERFUL YEDİGÖLLER)


Merhaba bu yazımda sizlere eşsiz bir güzelliğe sahip yedigölleri tanıtacağım,  Büyükşehirden uzaklaşıp doğanın merkezinde kendini bulmak isteyenler için ilk gidilmesi gereken yerlerden biri olan yedigöller Ankara'ya ve İstanbul'a çok yakın  ve bu onu daha da güzel yapıyor.


Hello, I introduce to you the Yedigöller has a unique beauty of this writing, In the center of nature away from the big cities for people who want to find himself one of the first places to go Yedigöller very close to Ankara and Istanbul, and this makes it even more beautiful.1636 hektar büyüklüğündeki yedi göller havzası , 1965 yılında Milli Park olarak korumaya alınmıştır.Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışları ile birbirine bağlı,kuzeyden güneye 1500 metre mesefade sıralanmış 7 gölden oluşmuştur.  

The 1,636-hectar Yedigöller Basin was taken under preservation…