Ana içeriğe atla

FEMİNİZM ÜZERİNE

Birçok insanın uzak durmayı tercih ettiği birçoklarının da yaşam felsefesi haline getirdiği feminizm hakkında az bilinenlere biraz değinmekte fayda olduğunu düşünmekteyim.

Feministler toplumsal eşitliğin önemi konusunda hemfikir olmalarına rağmen, bunu kullanma biçimleri konusunda ayrılmaktadırlar.Bunları üç ana başlıkta ayırdığımızda

1-Liberal Feminizm
2-Sosyalist Feminizm 
3-Radikal Feminizm olarak karşımıza çıkacaktır.

Liberal Feminizm,Bireylerin kendi becerilerini geliştirmekte ve ilgilerini sürdürmede özgür olmalarının gerektiği klasik liberal içerisinde oluşmaktadır.Liberal Feminizm, toplumumuzun temel işleyişini kabul etmekte ve kısmen eşit haklar yasa değişikliğine geçiş yolu ile kadınların hak ve olanaklarını genişletmek için uğraşmaktadır.Liberal feministler, tüm kadınlar için üreme özgürlüğünü de desteklemektedirler.
Bir toplumsal kurum olarak aileye saygı duymaktadırlar ancak çalışanlar aile bireyleri için geniş ölçüde anne baba izni ve çocuk bakımlarına ilişkin isteklerde bulunmaktadırlar.Liberal feminizm kadınların ortaklaşa değil bireysel çabalaması gerektiğini, bireysel başarının ardından toplumsal gelişmenin sağlayacağını savunmaktdır.

Sosyalist Feminizm, Sosyalist Feminizm Karl Marx Ve Friedrich Engel'in fikirlerinden doğmuştur. Bu inanıştan hareketle kapitalizm az sayıdaki erkeğin elindeki güç ve zenginliğe yoğunlaşarak , ataerkilliği güçlendirmektedir.Sosyalist feministler liberal feminizmin desteklediği yeniliklerin yeterli olmadığına inanmaktadır.Ev içi köleliği olan ev hanımlığı ancak toplumun yapısının değişmesi ile mümkün olabilecektir.Bu da ancak herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için devlet merkezli ekonomiyi oluşturan sosyalist devrim yoluyla gerçekleşebilir.

Radikal Feminizm, Sosyalist feminizm gibi liberal feminizmi yetersiz bulmaktadır.Ataerkilliğin , toplum içerisinde sosyalist bir devrimin bile sonlandıramayacağı, derin bir şekilde kökleştiğine inanmaktadır.Toplumsal cinsiyet eşitliği amacına ulaşmak için toplumun , toplumsal cinsiyetin kendisine son vermek zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Bu amacı başarmak için kadınların artık doğurmasına gerek kalmayacak yeni üretme teknolojilerinin oluşturulması gerektiğini savunur.

Temel Feminist Düşüncelerde (ortak düşünceler)

Beş genel ilkeye dayanır.Bunlar,

1-Eşitliği sağlamak için çalışmak, eyleme dökmek
2-İnsanın seçeneğini genişletmek,Kadınların ekonomik , kültürel olarak gelişmesini sağlamak,
3-Toplumsal cinsiyet tabakalaşmasını yok etmek,
4-Cinsel şiddete son vermek, 
5-Cinsel özgürlüğü teşvik etmek'tir.

Yaralandığım kaynaklar, David M. Newman-Sosyoloji
John j. Macionis - Sosyoloji

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

STARBUCKS AÇMA HAYALİ/ FRANCHISING

STARBUCKS AÇMA HAYALİ/ FRANCHISING Dünya’nın çoğu yerinde olduğu gibi ülkemizde de işlek caddelerde en az 1 tane Starbucks kahve dükkanı bulunmakta, hatta bazı yerlerde 2 tane birbirine yakın dükkan bulunabilmekte. Bunun sebebi çok doğal, marka belirli bir isim yapmış ve oraya gitmek bir hava atma kaynağı. Diğer bir neden ise benim gibi kahve tiryakilerinin çok sayıda olması. Bu nedenle diğer Kahve satan yerler Kahve Dünyası, Kocatepe Kahve, Lavazza ve Caribou gibi yerlerde çoğalmaya başladı. Bir kısım kimselerin bu kadar kolay hizmetle çok para kazanıldığını farketmiş olması gerek. Bu nedenle kendileri de bu isimlerle kahve dükkanı açmak isteyebilirler. Bu yazıyı da bu yüzden yazıyorum, daha önce düşündüğüm bu fikri nasıl gerçekleştirebileceğinize gelelim. Maalesef Starbucks açmak tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de mümkün değil, işin çok güzel para kazandırdığını gören yetkililer, işi tekelleştirmişlerde aynı zamanda. Shaya Grup adında uluslar arası bir gruba ait bir şirket. Yani i…

İNTİHAR- EMİLE DURKHEİM

Emile Durkheim Ve İntihar Üzerine,
Genel ortalamaya bakıldığında toplumda on yıllık intiharların yıllık toplamlarının hemen hemen aynı kaldığını görülmektedir. Bu da bize intihar’ ın nedenlerinin bireyden çok toplumda aranması gerektiği gerçeğini sunar. Durkheim  toplumsal nedenlerden önce bireysel nedenler üzerinde durmuştur .Ona göre akıl hastalığı, sarhoşluk ve ırk gibi özellerle intihar arasında zorunlu özellikler yoktur. Bazı mevsimlerde intihar oranının artması ya da gündüz intihar oranının geceye göre daha fazla olması , o zamanlarda toplumsal hayatın daha yoğun bir biçimde almasındandır. Durkheim toplumsal olayları dikkate alarak intiharı üç bölüme ayırır. 1)Bencil (Egoistic) İntiharlar Bireyin bağlı olduğu çevreye aidiyet duygusunu tam olarak kazanamamasından kaynaklanır. Yani toplumsal bağlar gevşek olduğu ,birey kendini yalnız hissettiğinde ortaya çıkar. Avrupa’da Katolik Toplumların intihar oranı düşük, protestan toplumlarda ise yüksektir. Ona göre politik karmaşıklıklar …

MOD TERAPİSİ - Diğer Yollardan Gitmek

İnsanların belirli dönmelerde başlarına gelen olaylardan etkilenmeleri ve hayatlarını bu olayların etkisi ile devam ettirmeleri doğal bir sonuçtur.Fakat bu olayların etkilerini hayatının sonuna kadar aynı alışkanlıklarla devam ettirmek zorunda olmadıklarının bilincinde olmaları gerekir. İstemediğiniz , rahatsız olduğunuz bir davranışı değiştirmek onu tanımlayarak gerçekleştirilebilir. Kitapta iki bölüme ayrılan Çocuk Modları ve yetişkin Modları kendinizi keşfetmeniz ve etkilendiğiniz şeylerin farkına varmanızı sağlıyor.

Çocuk Modları: Çocuk modlarında algılama ve davranışlar sıklıkla çocukçadır. Çok kuvvetli ve yoğun duygular yaşıyorsak ve bunlar sadece içinde bulunulan durumla açıklanamıyorsa, çocuk modları aktiftir. Bu sıklıkla yakınlık veya otonomi gibi temel ihtiyaçlar karşılanmadığında olur. Çocuk modları üçe ayrılır bunlar; İncinmiş çocuk modu, Kızgın çocuk modu ve mutlu çocuk modudur.
Ebeveyn Modları ise; Uyum bozucu ebeveyn modları başarı, duygular ve ilişkiler hakkında abartı…