Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR-BAŞLANGIÇ

Yeni Yıla girerken okuyabileceğiniz bakış açınızı değiştirecek kitaplar
Devlet-Platon
Devletin nasıl olması gerektiğini tasvir eden eserde Platonun hocası Socrates’in konuşmaları yer almaktadır. Ütopya daha sonra bir çok felsefenin de temel belirleyicisi olmuştur. Platon bu kitapta devleti üç ana sınıfa ayırmaktadır. -Çalışanlar (İşçiler, çiftçiler, zanaatkarlar) -Bekçiler (Askerler) -Filozof yöneticilerPlaton’a göre her sınıfın bir erdemi vardır. İşçi sınıfının erdemi kanaatkar olmak, bekçi sınıfının erdemi cesaret ve yöneticilerin erdemi ise bilgeliktir.

Emile Durchaim – İntihar
Daha önceki yazılarımda ayrıntılı olarak içeriğine değinmiş olduğum kitap sosyolojinin temel eserlerinden biridir. İntiharın kişisel sebeplerinden çok toplumsal nedenlere bağlı olduğunu ortaya koyar.
John LOCK – İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme
John Lock bu eserinde bilginin ne olduğunu, onun kurucu öğelerini bunlar arasındaki bağıntıları, bu bağıntılar sonucu oluşan bilginin niteliğini , bilginin nesnesinin doğru ifa…

KARAR VERMEK- MAKİNG DECİSİONS

Karar verme sistemimiz çok özelleşmiş ve gelişmiştir. Nasıl karar verdiğimizi bilmek ,karar verirken doğru seçimler yapmamızı kolaylaştıracaktır. Duygularımızı denetlemeyi öğrendiğimizde kararlarımız daha mantıklı ve faydalı sonuçlar doğuracaktır. Karar verme iki şekilde gerçekleşebilir.
1-İlk belirleyici alışkanlıklarımızdır, alışkanlıklarımız günlük hayatta rutin şekilde yaptığımız davranışlarımızın toplamını oluşturur.Bunları yapmak için ekstra karar verme çabası gerekmez. Yapmak artık kolaylaşmıştır.
2-Her zaman karşılaşmadığımız ve seçenekler arasında kaldığımız durumlarda mevcuttur. Burada genetik yapımız, sosyo-kültürel çevremiz ve ihtiyaçlarımız devreye girecektir Bu ihtiyaçlar maddi ya da manevi olabilir. Bir etkinlik beyinde dopamin salgılamasına yol açarsa zevk duyarız.  Zevk duydukça da bu etkinliği tekrar etmek isteriz. Satın alma kararlarımızı bir işe başlama hevesimizi bu nedenler ortaya çıkarır.
Adam Smith'in talep kavramını ortaya atması ile bir çok bilim adamı d…

GÖĞÜ DELEN ADAM- Erich Scheurmann

Göğü Delen AdamPapalagi denince beyazlar ya da yabancılar anlaşılır. Aynı zamanda göğü delen adam.
Samoa'ya ilk misyoner bir yelkenli ile gelmişti.Yerliler bu beyaz yelkenliği ufukta bir delik olarak gördüler, beyaz adamın içinden çıkıp kendilerine geldiği bir delik. o , göğü delip gelmişti.


Avrupalı insanların giyinme tarzlarını  Papalagiler kendilerini sıkı sıkıya sarmalayan örtülerle bedenlerini kapatıyor diyerek betimleyen  Samoa'lı yerli insanlara Avrupalı insanı şu şekilde anlatıyor ; Buradaki insanlar taştan kutularda yaşıyor.Bu kutular doğadan uzak, gürültü ve kargaşa içeren bulutlardan yoksun kentleri meydana getiriyor. Yuvarlak Metal dediği para için ise beyaz adamın gerçek tanrısı diyor. Parası olmayan insanların değersiz olduğunu ve parası olan insanlara hizmet etmek zorunda olduğunu tarımla uğraşanların ise kendini şanslı hissetmesi gerekirken şehirde yaşayan zenginlere neden imrendiğini anlayamadığını belirtiyor. Bu insanların hepsinin bir mesleği var ama sadece…